สืบค้นบทความวารสารไทย
ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อด้วยตนเอง

สำนักวิทยบริการได้รับรางวัลที่ 3 จากกิจกรรมประหยัดพลังงาน U-Save มข.รักษ์พลังงานรักษ์โลก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Nitiya Chumapai   
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 14:29 น.

สำนักวิทยบริการได้รับรางวัลที่ 3 จากกิจกรรมประหยัดพลังงาน U-Save มข.รักษ์พลังงานรักษ์โลก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 14:31 น.
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 . สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ : 043-202541 , โทรสาร : 043-202543  รายละเอียดเบอร์โทรติดต่อภายในเพิ่มเติม คลิกที่นี่!
อีเมล์ library@kku.ac.th   http://www.library.kku.ac.th/